IntroduktionWebbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll

Utbildningen vänder sig till provtagande barnmorskor och övrig personal i vårdkedjan som t.ex. dysplasibarnmorska/-sjuksköterska, gynekolog, undersköterska, kansli- och labbpersonal. Den ger en översiktsbild av de delar i screeningprogrammet för livmoderhalscancer som rör prevention, åldersintervaller, provtagning, analysmetoder och bemötande. Utbildningen är framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan och Sveriges Kommuner och Landsting.

Nya screeningrekommendationer för cervixcancerprevention

Vårdprogrammet för cervixcancerprevention från januari 2017 baseras på nya rekommendationer från Socialstyrelsen. Behovet av nya rekommendationer utgår ifrån ny forskning om HPV, cellförändringar och cervixcancer.

Förändringarna i korta drag

Vilka som kallas och när

I vilka åldrar och intervaller kvinnor kallas för att förebygga fler fall av cervixcancer, och nya nationella kallelser.

Hur prov­tagningen genomförs

Provtagning sker på samma sätt men förutsätter provtagning med vätskebaserad teknik.

Hur provet analyseras

Primär HPV-analys införs för kvinnor 30 år och över för ökad cancerförebyggande effekt.

Rutiner för provsvar

Förbättrad kommunikation och hantering av avvikande provsvar.