IntroduktionWebbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll – Version Maj 2023

Utbildningen vänder sig till provtagande barnmorskor och övrig personal i vårdkedjan som t.ex. dysplasibarnmorska/-sjuksköterska, gynekolog, undersköterska, kansli- och labbpersonal. Den ger en översiktsbild av de delar i screeningprogrammet för livmoderhalscancer som rör prevention, åldersintervaller, provtagning, analysmetoder och bemötande. Utbildningen är framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan och Sveriges Kommuner och Regioner.

Nya screeningrekommendationer

Vårdprogrammet för livmoderhals­cancer­prevention från 2017 har uppdaterats 2022 och baseras på nya rekommendationer från Socialstyrelsen. Behovet av nya rekommendationer utgår ifrån ny forskning om HPV, cell­förändringar och livmoderhals­cancer.

Förändringarna i korta drag

Vilka som kallas och när

I vilka åldrar och intervaller kvinnor kallas. Till vård­programmet finns anpassade nya nationella kallelser.

Hur prov­tagningen genomförs

Provtagningen hos vårdgivare sker på samma sätt med vätske­baserad teknik eller med egenprovtagning/­självprovtagning för HPV.

Hur provet analyseras

Primär HPV-analys införs för alla åldrar. Själv­provtagning för HPV kan erbjudas ordinarie screening­population.

Rutiner för provsvar

Anpassade svar enligt det uppdaterade vård­programmet.